Skylons historie

   SKYLON - var en dansk knallert som blev fremstillet fra 1953 til 1965. Produktionen fandt sted både i Randers og i Århus.

Den oprindelige ide til SKYLONèn, såvel udseende som konstrution, stammer fra motorfabrikken DERBY ved Århus, med i 1984 afdøde fabrikant Villy Johansen som dynamisk leder og foregangsmand. DERBY havde i nogle år fremstillet støbegods til bla. motore og havde også forsøgt sig med fremstilling af en hjælpemotor ved navn Speed til cykler, idet den oprindelige ide var en billig måde at motorisere cyklen på,- som imidlertid viste sig at give problemer af mekanisk art, idet almindelige cykler ikke var beregnet til at tage de ekstra påvirkninger der opstår ved hastigheder på 60 km/t, som var den lovmæssige maximum hastighed dengang. 
   Cykler med hjælpemotor var , for de fleste typers vedkommende, kendt under den noget folkelige betegnelse Røvskubber, fordi motoraggregatet sad over baghjulet, - bag sadlen. 
   Der forekom mange ulykker på grund af stelbrud, - eller som oftest af forgaflen, og dette gav anledning til en lov som bla. betød nedsættelse af maximum-hastigheden til 30 km/t. Det var i foråret 1953.
   Som en konsekvens af, at man havde været nød til at gøre cykelstellene stærkere og forsyne dem med fjerdrende forgaffel, - hvorved de blev tungere og dyrere, - tog fabrikant Villy Johansen skridtet fuldt ud, og skabte det vi idag forstår ved en knallert, - eller autocykel, som det hedder på lovgivningens sprog.

Denne, første danske knallert, var selvfølgelig meget forskellig fra dagens knallerter, hvoraf kun en knallert, Velo Solex`e, fortsat var baseret på den oprindelige ide, - cyklen med hjælpemotor. - de øvrige knallerter er gået i retning af at efterligne motorcyklen på alle punkter undtagen dog kraftressourcerne, som lovgivningen stadig sætter en begrænsning for, mod til gengæld at slippe for kørekorttvang, registrering, nummerplade og vægtafgift. 
   Villy Johansens første knallert var således et stykke dansk pionerarbejde og lanceredes under navnet DERBY 54, efter navnet på fabrikken samt kommende årstal.

I 1955 bragte firmaet igen en sensation på markedet, - nemlig SKYLON Speciel, med tilnavnet JET. Modellen havde et stel der var støbt af en særlig aluminiumslegering og havde benzintank og værktøjsrum integreret i stellet. Baghjulet var anbragt i et par svingere, ligeledes af støbt materiale. I kraft svingernes omdrejningspunkt i stellet og en mellemlægsklods af gummi, var baghjulsaffjerdringen en realitet. 
   Modellen bød på endnu en epokegørende nyhed, - nemlig at svingerne samtidig var fundament for motor og koblingssystem, således at drivkæden og pedalkæden altid har samme stramhed, uanset baghjulets affjerdringen. Et var et rigtigt " Columbusæg".
   Koblingen på SKYLON Speciel, var også en nyhed, idet det var en rigtig friktionskobling med plader. Udkoblingen kunne ske både via et håndtag på styret samt når pedalerne blev trådt tilbage som til bremsning.
Denne model blev solgt i titusindevis og var således en af de populæreste knallerter på det danske marked, også selvom det ikke var den eneste model fra firmaet Vilh. Nellemann. Man lancerede nemlig en model der klart distancerede sig fra samtlige andre modeller på det danske marked, nemlig SKYLON Sport, som blev præsenteret ved udstillingen " På To Hjul " i Ålborghallen foråret 1955 - og et par måneder senere i Københavns Forum. Pressen omtalte modellen som en sensation-, forud for sin tid. At det holdt stik, kan ses på vore dages knallertkonstruktioner, - den fritliggende motor under benzintanken og med en formgivning der giver indtryk af styrke og fart. Netop den meget fremtidsprægede formgivning kan have været grunden til at modellen ikke fik udbredelse man kunne forvente fordi mange nok har syntes at formen var lidt for avanceret til en knallert som man jo trods udseendet, kun måtte køre 30 km/t på.
Den nye lovgivning medførte også, at man måtte køre knallert fra man var fyldt 16 år, hvilket betød et boom i salget af knallerter, der også smittede af på udviklingen af tekniske detaljer og smartere modeller, - væk fra den oprindelige ide, -cykel med hjælpemotor.
   Der kunne sælges alle de knallerter man kunne nå at fremstille i starten af 50erne, og "DERBY" - Johansen søgte derfor en partner med kapital og et produktionsapparat der fungerede. Vilh. Nellemann havde i mange år lavet cykler på sin virksomhed, Skandinavisk Cykelfabrik, i Randers.
Der blev indgået en aftale mellem de to fabrikanter om at hver skulle levere det de var bedst til for at fremstille den type knallert. DERBY leverede motore og koblingssystemer, og Skandinavisk Cykelfabrik leverede steldele og monterede komponenterne til en knallert der i det væsentlige lignede prototypen DERBY 54.
Vilh. Nellemann tog initiativ til at der blev fundet et nyt navn til knallerten og et daværende reklamebureau leverede navnet SKYLON, formentlig afledt af det populære navn " NYLON". 
   Det nye fælles produkt kom således til at hedde SKYLON 54, DERBY, Århus, - og skulle sælges gennem de samme kanaler som Vilh. Nellemann havde etableret til salget af sine cykler. At udviklingen gik stærkt på knallertområdet i 1953, fremgår af, at den næste, forbedrede model SKYLON, allerede kom inden for samme år. Med så hurtigt modelskifte, kom der uorden i nummerrækkefølgen i forhold til årstallet, - idet også næste model SKYLON fik det efterfølgende nummer i talrækken, altså 56, og årstallet var kun nået til 1954. SKYLON 56 var udstyret med en benzintank af ballontype, i stedet for den flade type der var integreret i stellet. Ud over at den nye tank kunne rumme mere benzin, betød det også at knallerten kom til at ligne motorcyklen, hvilket har stor betydning især for det helt unge publikum. 
   Årene 1956 - og 1957 medførte fortsat udvikling af detaljerne, såsom hydraliske støddæmpere på baghjulene, - forbedret siddekomfort, - motorcylinder af letmetal med indvendig hårdtforchromning,- bedre lys etc.
SKYLON fandtes i 5 forskellige modeller, og i 3 farver. I øvrigt var en af modellerne en "skrabet" udgave, i et forsøg på at imødegå konkurrencen fra andre fabrikanter, - såvel danske som udenlandske. En anden af modellerne var af scooter-type, hvor stellet bar bygget op som en slags karrosseri, som omsluttede motor, karburator, kæder og kædehjul, og som tillige ydede føreren god beskyttelse mod vind og vejr samt snavs fra vejbanen.
   I 1957 kom det til et brud mellem Villy Johansen DERBY og Vilh. Nelleman- om forretningsmæssige forhold,- og medens DERBY atter hengav sig til at producere egne knallerter, blev SKYLONerne i de følgende år udstyret med motore af flere forskellige fabrikater fra Italien, Tyskland og Sverige.
   Konkurrencen fra udlandet blev mere og mere mærkbar, og de mange små danske knallertfabrikker blev enten nedlagt eller omdannet til mere eller mindre at være samlefabrikker af udenlandske knallertmærker.Således også for firmaet Vilh. Nellemann, der indstillede produktionen i Randers i 1961 og flyttede til Århus med en reduceret produktion og montage. De udenlandske knallerter havde 1. 2. og 3. gear, - motorcykelkobling, - kickstart og mange andre finesser, hvilket de danske fabrikker ikke havde resourcer til at hamle op med. Den eneste mulighed var så kun, at købe de udenlandske motore og bygge dem ind i egne stel, - som måske også var fremmede fabrikater.
Situationen tilspidsede for hele branchen i retning af få, - men større producenter. Da knallert-æraen var på sit højeste i slutningen af 50erne- begyndelsen af 60erne, var der mere end 30 danske knallertfabrikker, hver med endog flere modeller og farver. Der var virkelig noget at vælge imellem, også selv om flere af mærkerne benyttede sig af samme fabrikatmotor.
Markedet var ved at være dækket også fordi den stigende velstand betød at den voksne del af befolkningen fik råd til at anskaffe bil, og køberne var derfor hovedsagelig at finde i aldersgruppen 16-18 år.
   SKYLONen produceredes kun i 2 modeller og uden ændringer fra 1961 til og med 1965, - en almindelig knallerttype og en scootertype.
   Begge modeller var udstyret med den svenske Husqvarna motor og modellerne hed derfor SKYLON Husqvarna.
I dag er firmaet Vilh. Nellemann fortsat beskæftiget med bilsalg (DOMI),- og det københavnske datterselskab Nellemann & Drewsen, der repræsenterede firmaet på øerne, - er nu importør af den japanske HONDA knallert, samt cykler en gros.

Denne tekst er venligst udlånt af Freddy Christensen, SKYLON Knallert Veteran Klub.